Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Xa là nhớ

Đi dạy về mệt, tự dưng nhớ nhà quá..ngày mai tết đoan ngọ không biết ở nhà thế nào, ba mẹ và e có làm gì ko??? Năm nay ra trường rồi, cái tết diệt sâu bọ lần đầu tiên xa nhà, nhưng cũng từ năm nay, xin vc, rồi đi làm, đến ngày này sẽ chẳng bao giờ đc quây quâng bên gia đình nữa!!! Con nhớ nhà nhiều